Duurzaamheid

Verantwoord bezig

Voor nu én de volgende generaties

Duurzaamheid & mvo

Of we nu adviseren, ontwerpen, realiseren, restaureren of onderhouden, duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staan centraal bij alles wat we doen. We denken altijd vooruit, zodat we (bouw)materiaal zoveel mogelijk kunnen hergebruiken, duurzame bouwmethoden kunnen toepassen, en mensen en materieel zo efficiënt mogelijk van A naar B gaan. Zo komen we samen tot de meest duurzame waterbouwkundige werken.

Circulariteit in de waterbouw

2030 en 2050 vormen de mijlpalen voor de Nederlandse circulaire economie. Om deze mijlpalen te halen is actie nodig; wij leveren hier een bijdrage aan door circulaire materialen integraal op te nemen in onze projecten. Een onderdeel hiervan is het herstellen van voormalige waterbouwkundige werken, zodat deze een tweede leven krijgen.

Social Return

Iedereen verdient een fijne werkplek. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunen wij deze mensen bij het vinden van een passende werkplek in de civiele techniek branche. Een plek waar zij zich thuis voelen. Daarnaast zijn wij partner van Samen voor Nieuwegein, een organisatie die zich inzet voor het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid en talentonwikkeling van kwetsbare mensen.

CO2-prestatieladder

Als waterbouwkundig aannemer nemen wij onze verantwoordelijkheid en dragen we bij aan een schoner klimaat door actief bezig te zijn met het verminderen van onze CO2‑uitstoot. We zijn dan ook in het bezit van de CO2‑prestatieladder niveau 5 (SKAO). Op basis van gemonitord energieverbruik en CO2‑emissie formuleren we concrete doelstellingen. In de documenten hieronder lees je hier nog veel meer over.