Eigentijdse toevoeging aan een historische object

Voetgangersbrug Fort Jutphaas

In bouwteam hebben wij samen met de Gemeente Nieuwegein en Arc2 Architecten een voetgangersbrug gerealiseerd bij Fort Jutphaas. De gemeente had als doel om de cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden van het fort te versterken. De voetgangersbrug draagt hier aan bij door het Fortpark beter bereikbaar te maken.

De grote uitdaging in dit project was het inpassen van de voetgangersbrug in een historische omgeving, het was van belang dat de brug een minimale impact zou hebben op de omgeving. Wij hebben als Erkend Restauratiebedrijf veel ervaring met het werken in zo’n historische omgeving. Deze kennis, samen met de creativiteit van onze architect heeft er voor gezorgd dat een voetgangersbrug is ontworpen met een lichte en ondergeschikte uitstraling. “Het ziet eruit alsof de brug er al jaren ligt”, zo luide de reactie van de Gemeente Nieuwegein, een mooi compliment waarmee duidelijk wordt dat de brug goed past in deze omgeving.

Deze brug is uniek door de slimme en constructieve opzet met grote overspanningen. Het is een brug met slechts twee centrisch geplaatste tussensteunpunten. De leuningen zijn zo gedimensioneerd dat ze naast een esthetische, ook een constructieve functie hebben.

De stalen voetgangersbrug is in onze eigen staalwerkplaats samengesteld en gelast. Door de ervaring van onze vakmensen en extra aandacht voor de maatvoering hebben wij er voor gezorgd dat de brugdelen op de millimeter nauwkeurig geplaatst konden worden. Binnen een halve dag lagen alle drie de brugdelen perfect op hun plek. Het is oprecht een stukje vakwerk geworden.