Vervangen van de schotconstructie aan de Herengracht in Muiden

Beschoeiing Herengracht

De schotconstructie langs de Herengracht in Muiden is aan vervanging toe. Begin 2020 hebben wij de opdracht voor dit project mogen ontvangen en zijn we direct voortvarend van start gegaan met een aanvullende inspectie. Tijdens de aanbesteding stuitte we op enkele onduidelijkheden, hier hebben wij met ons EMVI-plan proactief op ingespeeld.

Halverwege oktober starten wij met de uitvoering. Hier is een intensieve voorbereiding aan voorafgegaan waarbij we in een Bouwteam-constructie oplossingen hebben aangedragen voor afwijkingen die we tijdens de inspectie hebben geconstateerd.

Tijdens de uitvoering werken we in 7 werkvakken waarbij de fasering in goed overleg met belanghebbenden is afgestemd. Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden grotendeels vanaf het water uitgevoerd.