In het hart van de Bethunepolder

Duiker bethunepolder

Voor het project defosfatering Bethunepolder hebben wij in opdracht van Waternet een duiker aangebracht. Deze duiker vormt de nieuwe doorsteek tussen de Waterleiding plas en de Loenderveensche Plas. Middels deze doorsteek wordt het Bethune-overschot via de defosfateringsinstallatie naar de Loosdrechtse Plassen geleidt.

Dit project betrof echter niet alleen het aanbrengen van een duiker met schuifafsluiter. Naast de duiker moest onder andere beschoeiingen (opgeklampte schotten, houten damwand en stalen damwand), een vuilbarrière en een golfbreker worden aangebracht. Kortom, een gevarieerde klus, daar houden we van!

Dit project lag midden in het Natura2000 gebied. In goede samenwerking met de ecoloog hebben wij de werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid voor de omgeving uit kunnen voeren. Deze prachtige locatie bracht echter ook moeilijkheden met zich mee, het was een echte uitdaging om de beschoeiing aan te brengen in de trilveenbodem.