Gemalen

van Hees aannemer waterbouw: eigen materieel

Duiker bethunepolder

Voor het project defosfatering Bethunepolder hebben wij in opdracht van Waternet een duiker aangebracht. Deze duiker vormt de nieuwe doorsteek tussen de Waterleiding plas en

Lees meer »