Restauratie van het historische sluisje op landgoed Elswout

Sluis Elswout

Als Erkend Restauratiebedrijf (BRL-ERB) hebben wij het metselwerk van Sluis Elwout hersteld onder de Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Historisch metselwerk (URL4003). Aangezien elke ingreep van de sluiskolkwanden een bepaalde aantasting van de historische waarde was is de omvang is de restauratie beperkt tot zoveel als noodzakelijk en zo weinig als mogelijk is; met behoud van de beschermde vegetatie en de ‘cultuur-‘ historische monumentale waarde. De beschermde tongvaren hebben wij tijdens de restauratie zorgvuldig in stand gehouden. Voor het herstel is onder andere gebruik gemaakt van kalkrijke en vochtdoorlatende mortel.

Naast het historische metselwerk hebben wij ook de eiken houten deuren vernieuwd waarbij het originele beslag is hersteld. Bij de smit zijn klassieke hand gesmede nagels gemaakt waardoor de sluisdeuren een echte historische uitstraling hebben gekregen.

Tijdens de jaarlijkse Nationale Sluizendag in 2017 ontving deze schutsluis de 2de prijs voor de beste restauraties van historische sluizen van Nederland. De jury had een grote waardering voor de ‘technische’ kwaliteit van de restauratie van dit rijksmonument in een historisch perspectief.