van Hees aannemer waterbouw: circulair hout sluisdeuren

Circulaire samenwerking!

Bij renovatie van de sluisdeuren van de Vechtsluis in Maarssen vervallen de houten deuren als restmaterialen aan B. van HEES en Zonen. Als innovatief bedrijf gaan we voor duurzame circulaire economie. Ons bedrijf ziet de vrijkomende materialen niet als afval; maar als opbrengst, een grondstof voor circulair ondernemen.

Hout is een natuurlijke, milieuvriendelijke en veelzijdige grondstof met haast oneindige mogelijkheden. Hergebruiken van hout kost relatief weinig energie, dit in tegenstelling tot sommige andere materialen. Er zijn prachtige voorbeelden waarin oud hout een nieuw leven heeft gekregen. Hergebruik van hout speelt een belangrijke rol in het beschermen van bossen wereldwijd, zeker nu er steeds meer aandacht komt voor bouwen met hout.

Zo kan deze hoogwaardig gebruikt worden als onderdeel van ons eigen gepatenteerde paalkopvervangsysteem (voor het vervangen van remmingwerkpalen) of als shingles voor gevelbekleding. Maar ook als constructiehout in de bouw en infra of als bron voor houtkunstenaars. Zelfs vind het zijn weg als voedingsbodem voor planten als orchideeën. De totale gebruiksduur van een houten deel, in verschillende vormen, kan zo oplopen met een extra dertig tot honderden jaren. In dezelfde tijd wordt de in het hout vastgelegde hoeveelheid CO2 opgesloten.

Bij dit project investeert B. van HEES en Zonen in de toekomst. Het initiatief om de houten sluisdeuren te investeren en te gebruiken als showcase voor de nauwere samenwerking van ons bedrijf met de circulaire bouwhub Cityport.nl en Van Dam BV, maar ook met Beelen next en Bouwhub van Volker Wessels.

Genoemde gespecialiseerde bedrijven richten zich op het inkopen, opslaan en verhandelen van hout voor hergebruiksdoeleinden. Zij hebben een eigen werkplaats en zetten in op hoogwaardiger hergebruik. De komende maanden onderzoeken we met elkaar of er meer mogelijkheden zijn om de markt te bedienen. Bovendien bied het de kans voor het ontwikkelen van nieuw talent, in het bijzonder voor mensen waarvoor deelnemen op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is.